Compliance Notice | Warning Illegal Import of Enagic Kangen Water machine and Discount Shop in Vietnam Market.

Thông báo Về Việc Tuân thủ | Cảnh Báo Về Việc Nhập Khẩu Trái Phép Máy Lọc Nước Kangen Enagic và Các Cửa Hàng bán Phá Giá Tại Thị Trường Việt Nam.